"Jezusowe orędzie Miłosierdzia"
folder_z_oredziem.jpgPod taką nazwą Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przygotowało folder, który zawiera najważniejsze słowa Pana Jezusa zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny. Folder w 12 językach dostępny jest bezpłatnie, po wypełnieniu odpowiedniego formularza, na stronie: www.faustyna.pl w linku: Miłosierdzie. Przygotowany w formie pdf, przeznaczony jest do niekomercyjnego drukowania i szerzenia orędzia Miłosierdzia w sposób poprawny. Folder dostępny jest w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim, niemieckim, rosyjskim, słowackim, węgierskim, białoruskim, ukraińskim i czeskim. Cieszy się on dużym zainteresowaniem:  języku polskim pobrało go już ponad 250 osób, w języku hiszpańskim  – ponad 100 osób (głównie z Ameryki Południowej i Środkowej).