Pragnę, aby poznał świat cały miłosierdzie Moje (Dz. 687).
św. Siostra Faustyna

POLECANE POZYCJE
 

 s. M. Elżbieta Siepak ZMBM
DAR BOGA DLA NASZYCH CZASÓW.
ŻYCIE I MISJA ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY

Wydawnictwo „Misericordia”, Kraków 2007.

Książka ukazuje życie i misję świętej Siostry Faustyny w sposób bardzo przystępny i popularny w oparciu o źródła z archiwum Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Powstała jako odpowiedź na zapotrzebowanie pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach i ludzi pragnących zapoznać się z tym darem dla naszych czasów – jak o Siostrze  Faustynie powiedział Jan Paweł II. Została przetłumaczona na kilka języków: angielski, hiszpański, włoski, francuski, niemiecki, chiński, rumuński i rosyjski.

Możesz zakupić książkę w naszym internetowym sklepie Misericordia.
Wydana jest również wersja do odsłuchania.

 

 Jolanta Sąsiadek
NADZWYCZAJNIE ZWYCZAJNA
Edycja św. Pawła, Częstochowa 2005

Bohaterką książki jest nie tylko św. Siostra Faustyna, ale i młoda dziewczyna, która niespodziewanie sięga po – jak się okazuje – fascynującą opowieść o Apostołce Bożego Miłosierdzia. Lektura dokumentalnej książki o Świętej wywołuje zainteresowanie jej niezwykle bogatym życiem mistycznym i wielką misją, oraz rodzi refleksję młodej dziewczyny nad życiem, jego wartością, sensem... Książka jest adresowana przede wszystkim do ludzi młodych, choć nie tylko młodzi czytają ją „jednym tchem”.

Możesz zakupić książkę w naszym internetowym sklepie Misericordia.

 

 Jolanta Sąsiadek
SŁOWO BOŻE Z ŁAGIEWNIK.
DZIEJE I CZYN ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY

Biały Kruk, Kraków 2003

Opowieść o św. Siostrze Faustyny rozpoczyna się od świadectw ludzi, którzy w swoim życiu doświadczyli wielkich łask Bożego miłosierdzia. Autorka tekstu w sposób bardzo kompetentny, bo oparty na źródłach, maluje słowem klimat rodzinnego domu Helenki Kowalskiej, lata jej służby i wreszcie życia w Zgromadzeniu Sióstr Matki  Bożej  Miłosierdzia,  by w końcu  pokazać  jej  dzieło i jego  recepcję w Kościele. Tekst ilustrowany zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi Adama Bujaka w sposób bardzo sugestywny ukazuje „dar Boga dla naszych czasów”, jakim jest życie i prorocka misja Apostołki Bożego Miłosierdzia.

Możesz zakupić książkę w naszym internetowym sklepie Misericordia.