Córko Moja, żądam, abyś wszystkie wolne chwile
poświęciła na pisanie o Mojej dobroci i miłosierdziu
(Dz. 1567).
"Dzienniczek"
św. Siostry Faustyny
Tym, którzy przeszli przez doświadczenie II wojny światowej,
słowa zapisane w „Dzienniczku” św. Faustyny jawią się jako
szczególna Ewangelia miłosierdzia Bożego
napisana w perspektywie XX wieku.
Jan Paweł II
   
 © Copyright by Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Kopiowanie, powielanie, upowszechnianie na różnych płaszczyznach
w całości lub w częściach do tak zwanych dzieł zależnych, także na stronach internetowych, wymaga pisemnej zgody Zgromadzenia.

Autentyczność „Dzienniczka” gwarantuje certyfikat
wydany przez GeoTrust CA for Adobe
dla Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
którym „Dzienniczek” jest podpisany.

*Do czytania "Dzienniczka" wymagany jest Adobe Flash Player

dziennik.jpg