Choć każdy czas i cały świat można uważać
za Jego "świątynię", to jednak są czasy i są miejsca,
które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie
doświadczali Jego obecności i Jego łaski
(Jan Paweł II).
Kościół Santo Spirito in Sassia

 Kościół Santo Spirito in Sassia w Rzymie położony jest w pobliżu Placu Świętego Piotra (przy Watykanie). Ma on długą historię świadczenia  miłosierdzia wobec ludzkiego ducha i ciała, a także piękny i bardzo bogaty wystój świątyni, którą zdobią liczne obrazy, freski, dzieła wybitnych twórców z wielu epok.
        Już w VIII wieku istniał tu kościół poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, zwany: Santa Maria in Sassia. Nazwa pochodziła od „szkoły saksońskiej” – miejsca, w którym pierwszą pomoc duchową i materialną znajdowali pielgrzymi z Europy Północnej, z narodu saksońskiego. W 1198 roku na zlecenie papieża Innocentego III obok kościoła został wybudowany pierwszy w Europie szpital Ducha Świętego. Budowę i prowadzenie tego dzieła Papież zlecił Guido di Montpellier założycielowi Bractwa Szpitalnego Ducha Świętego we Francji. Kościół i szpital Ducha Świętego cieszył się niezwykle dobrą opinią nie tylko wśród mieszkańców Rzymu, a także pielgrzymów. Opieka szpitalna  znalazła uznanie  nawet w oczach  Lutra,  który  w  czasie  pobytu w Rzymie nie zawahał się ostro wystąpić przeciwko Wiecznemu Miastu. Oszczędził jedynie szpital Ducha Świętego.
        Kościół Ducha Świętego był odbudowany przez papieża Sykstusa IV na Jubileusz roku 1475, a później przez Pawła III, który prace nad świątynią zlecił Antoniemu di Sangallo Wnętrze świątyni poza nawą główną ma wiele kaplic po prawej i lewej stronie, a wszystkie są bogato zdobione. Dominującym tematem w malarstwie ze względu na przylegający do świątyni szpital są ewangeliczne sceny związane z uzdrowieniami ciała i ducha.
        Trzecia kaplica po prawej  stronie  poświęcona jest obecnie Miłosierdziu Bożemu i św. Siostrze Faustynie. Znajduje się w niej obraz Jezusa Miłosiernego pędzla P. Moskala z 1994 roku, statua św. Siostry Faustyny Kowalskiej oraz jej relikwiarz ofiarowany przez Ojca Świętego Jana Pawła II po kanonizacji Apostołki Bożego Miłosierdzia. Wcześniej kaplica była dedykowana Trójcy Świętej oraz św. Filipowi Neri. Malowidła z XVI wieku przedstawiają czterech Ewangelistów, a na filarach są postaci czterech doktorów Kościoła (Augustyna, Atanazego, Ambrożego i Jana Chryzostoma). Na kopule podzielonej na trzy części są malowidła przedstawiające: Abrahama z aniołami, Tobiasza przywracającego wzrok ojcu oraz Elizeusza uzdrawiającego z trądu Naamana. Po bokach ołtarza obrazy przedstawiają Jezusa przywracającego wzrok niewidomemu oraz uzdrawiającego człowieka sparaliżowanego.
        Ojciec Święty Jan Paweł II wskazał kościół Santo Spirito in Sasia na Centrum Duchowości Bożego Miłosierdzia (od 1 stycznia 1994 roku). Rektorem kościoła (od 1 marca 1993 roku) jest ks. Józef Bart pochodzący z Katowic, ale należący do duchowieństwa diecezji rzymskiej. Od czasu beatyfikacji Siostry Faustyny (1993) posługują w nim także siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM