O Jezu, Boże wiekuisty, dziękuję Ci za niezliczone łaski i dobrodziejstwa Twoje. Niech każde uderzenie serca mojego będzie nowym hymnem dziękczynienia ku Tobie, Boże (Dz. 1794).
lang lang lang lang lang lang lang
Zobacz Obraz Obraz Online Jezu Ufam Tobie
Zapraszamy
SDM 2016