Patron na cały rok
patronowie.jpgW Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i w prowadzonych przez nie dziełach istnieje tradycja losowania patrona na dany rok. Patrona w roku 2013 ma więc każdy dom Zgromadzenia, każda siostra, członkowie i wolontariusze „Faustinum”, kapelani, osoby objęte apostolską pieczą, domownicy, a nieraz także goście. Wraz z patronem podawana