Jubileusz Zgromadzenia w Gdańsku
matka__ostrobramska.jpg13 stycznia br. jubileusz 150-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przeżywał dom w Gdańsku. Centralnym punktem uroczystości była Msza św. w parafii św. Wojciecha, której przewodniczył ks. Andrzej Kosowicz, proboszcz parafii św. Faustyny w Rotmance, a homilię wygłosił ks. Krzysztof Ziobro, proboszcz parafii św. Wojciecha w Gdańsku. W obchodach jubileuszowych uczestniczyły  siostry z innych domów Zgromadzenia z przełożoną generalną m. Petra Kowalczyk, czciciele Miłosierdzia Bożego i dobroczyńcy gdańskiego klasztoru. Po Eucharystii w klasztorze – wspólna agapa i film, ukazujący historię domu Zgromadzenia w Gdańsku, który powstał po drugiej wojnie światowej. Przeniosły się do niego w ramach repatriacjii siostry z domu wileńskiego przywożąc z sobą m.in. piękny obraz Matki Bożej Ostrobramskiej z kaplicy domu w Wilnie.