Jubileusze sióstr
jubileusze.jpgSiostry w Zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia zgodnie z Konstytucjami obchodzą jubileusze 25-lecia, 50-lecia i 60-lecia profesji zakonnej. W roku 2013 (30 kwietnia i 30 października) dziesięć sióstr w Częstochowie, Radomiu, Rzymie, w Warszawie na Grochowie i na Żytniej będzie obchodziło 60. rocznicę złożenia pierwszych ślubów