Miejsce święte

wota.jpg„Zdejm sandały, bo ziemia na której stoisz święta jest”. Te słowa Pana Boga wypowiedziane do Mojżesza przy krzewie gorejącym można odnieść do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Są bowiem takie miejsca i czasy, które wybiera sam Bóg, aby ludzie doświadczali w nich Jego obecności i Jego łaski – powiedział Ojciec Święty Jan