Miejsce święte

wota.jpg„Zdejm sandały, bo ziemia na której stoisz święta jest”. Te słowa Pana Boga wypowiedziane do Mojżesza przy krzewie gorejącym można odnieść do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Są bowiem takie miejsca i czasy, które wybiera sam Bóg, aby ludzie doświadczali w nich Jego obecności i Jego łaski – powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II i przyznał, że należy do nich łagiewnickie Sanktuarium. O tej obecności Boga i doświadczaniu Jego miłosiernej miłości świadczą nie tylko kolejki do konfesjonałów, Eucharystia, w czasie której prawie jedna trzecia pielgrzymów przyjmuje Komunię św., ale także świadectwa i podziękowania oraz wota tak licznie składane w tym miejscu. W roku 2012 na adres Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach wpłynęło ponad 14 000 podziękowań, nie licząc tych, które zostały zapisane przez pielgrzymów w 29 zeszytach formatu A4 wystawionych w kruchcie klasztornej kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i gorbem św. Faustyny. W pracowni dokumentacji kultu Miłosierdzia Bożego odnotowano także ponad 230 000 próśb złożonych na czwartkowe Msze św. ku czci Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny oraz na modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego. To tylko niektóre znaki "innego świata", w którym działa Miłosierny Pan.