Trzydziesty pierwszy weekend ze św. Faustyną
31_weekend.jpgJak zaufać Bogu? Czy to jest możliwe? Po czym możemy poznać, że ufamy? Tego można się nauczyć w szkole św. Siostry Faustyny, dla której ufność to nie tylko intelektualne poznanie prawd wiary czy emocjonalne wzruszenie, lecz dziecięca postawa wobec Boga jako najlepszego Ojca, której miarą jest pełnienie woli Bożej. O tym z s. Gaudią