Koronka za konających
koronka_za_konajacych.jpgWykorzystując ogromne możliwości współczesnej komunikacji, w 82. rocznicę rozpoczęcia misji św. Siostry Faustyny, 22 lutego br., Zgromadzenie rozpoczęło kolejne dzieło, które zostało nazwane: „Koronka za konających”. Dzieło to ma na celu niesienie pomocy konkretnej, znanej z imienia osobie, która odchodzi z tego świata. Na podany numer telefonu lub przez wypełnienie formularza na stronie: www.faustyna.pl będzie można prosić o pomoc modlitewną dla konkretnej osoby, która umiera. Imię tej osoby, będzie natychmiast przesłane sms-em do trzech osób, które zadeklarowały udział w tym dziele miłosierdzia. Ich pomoc osobie konającej polegać będzie na odmówieniu w jej intencji Koronki do Miłosierdzia Bożego. W tym dziele miłosierdzia może uczestniczyć każdy mieszkaniec Polski, który pragnie w taki sposób współpracować z miłosiernym Bogiem. Po kilku miesiącach prac nad przygotowaniem tego dzieła, od 22 lutego na stronie internetowej jest możliwość wpisywania się do „Księgi wspierających osoby konające”. Sama idea wspierania konających, wypraszania im ufności w miłosierdzie Boże, wyrasta wprost z orędzia, które Pan Jezus przekazał św. Siostrze Faustynie. Wiele razy prosił ją o to i zachęcał m.in. do odmawiania w ich intencji właśnie Koronki do Miłosierdzia Bożego, z którą związał wielkie obietnice dotyczące godziny śmierci.