Siostry posługujące w dziełach charytatywnych
siostry_charytatywne.jpg4 marca br. w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczyna się trzydniowe spotkanie sióstr z wielu zgromadzeń, które posługują w dziełach charytatywnych. Zasadniczy temat tego spotkania brzmi: „Być solą ziemi. Dziecko darem dla rodziny”. W programie – wykłady dotyczące problematyki: świętości ludzkiego życia w świetle Objawienia i nauczania Kościoła (ks. dr Antoni Świeczek), FAS niepełnosprawność ukryta, problemy diagnozy i pomocy dla dzieci z FAS (mgr Teresa Jadczak), ochrona życia poczętego w Polsce i na świecie (dr Antoni Zięba) oraz wybrane zagadnienia z naprotechnologii (dr. Med. Magdalena Szamańska). Liturgia sprawowana będzie głównie w kaplicach klasztornych, tylko Msza św. na rozpoczęcie spotkania (4 marca, o 15:20) pod przewodnictwem bp. Damiana Muskusa będzie celebrowana w bazylice.