Wielkopostne rekolekcje
wielki_post_-_rekolekcje.jpgPrawie w każdej parafii w okresie Wielkiego Postu organizowane są rekolekcje lub misje, które mają na celu pogłębienie życia duchowego przez głoszenie konferencji, modlitwę i korzystanie z sakramentów świętych. W rekolekcjach poświęconych tajemnicy miłosiernej miłości Boga w miarę możliwości uczestniczą też siostry z wielu klasztorów Zgromadzenia