Ewa z książąt Sułkowskich hrabina Potocka
biografia_matki_teresy_potockiej.jpgW wydawnictwie „Misericordia” ukazała się pierwsza obszerna biografia założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia matki Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej (1814-1881). Biografię dotyczącą lat 1814-1855, a więc okresu jej życia przed założeniem Zgromadzenia, w oparciu o materiały źródłowe napisała nieżyjąca już