Ewa z książąt Sułkowskich hrabina Potocka
biografia_matki_teresy_potockiej.jpgW wydawnictwie „Misericordia” ukazała się pierwsza obszerna biografia założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia matki Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej (1814-1881). Biografię dotyczącą lat 1814-1855, a więc okresu jej życia przed założeniem Zgromadzenia, w oparciu o materiały źródłowe napisała nieżyjąca już s. Olga Abramczuk ZMBM. Maszynopis jej pracy dostępny był dotąd jedynie w klasztorach Zgromadzenia. Z okazji jubileuszu 150-lecia Zgromadzenia ta cenna biografia ukazała się w druku i  jest dostępna dla szerszego grona Czytelników. Można ją nabyć w sklepie firmowym Wydawnictwa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.