Wielki Czwartek
wielki_czwartek.jpgWielki Czwartek jest dniem dziękczynienia miłosiernemu Bogu za dar kapłaństwa oraz Eucharystii. Jezus pozwolił mi wejść do Wieczernika i byłam obecna, co się tam działo – o swym mistycznym doświadczeniu Wielkiego Czwartku pisała św. Siostra Faustyna – Jednak najgłębiej przejęła mię chwila, [przejęłam] się chwilą, w której Jezus przed konsekracją