Czterdziesty pierwszy weekend ze św. Faustyną
41_weekend.jpgW ten weekend zapraszamy do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach do nawiedzenia kaplicy Communio Sanctorum i kaplicy św. Andrzeja. Ta pierwsza zwana jest popularnie węgierską, gdyż jej mozaikowy wystrój jest darem Kościoła węgierskiego. To dzieło kapłana greckokatolickiegio L  Puskása i jego żony przedstawia oblicze Chrystusa i św. Siostrę Faustynę oraz ponad 60 świętych i błogosławionych przede wszystkim z Węgier i Polski, którym przewodzi Matka Boża. Natomiast Kaplica św. Andrzeja jest darem grekokatolików z Polski i Ukrainy. W wystroju dominuje piękny ikonostas z obrazami Jezusa, Maryi, św. Mikołaja i patrona kaplicy – św. Andrzeja oraz scenami ewangelicznymi. Ikonostas jest dziełem L. Medwida ze Lwowa. Malowidła ścienne ukazują m.in. Matkę Bożą Peczerską w towarzystwie świętych oraz Chrzest Rusi. Przewodnikami po tych kaplicach będzie s. M. Gaudia Skass ZMBM i o. Jan Szewek OFMConv w kolejnym programie „Rozmowy o Miłosierdziu”, które przygotowało Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we współpracy z TVP Kraków.