Jeszcze jedna błogosławiona w Krakowie
matka_czeska.jpgOd 9 czerwca 2013 roku królewskie miasto Kraków cieszyć się będzie darem beatyfikacji prezentki matki Zofii Czeskiej (1584-1650). Jej doczesne szczątki spoczywają w kościele Mariackim, natomiast czaszka znajduje się w bocznej kaplicy krakowskiego kościoła św. Jana u sióstr prezentek. Zofia Czeska przyszła na świat w 1584 roku w szlacheckiej rodzinie ziemiańskiej, była trzecim z dziewięciorga dzieci Katarzyny i Mateusza Maciejowskich. Mając 16 lat wyszła za mąż za Jana Czeskiego, dziedzica miejscowości Czechy koło krakowskich Słomnik. Po sześciu latach bezdzietnego małżeństwa została wdową i poświęciła się całkowicie osieroconym dziewczętom, dla których w dwóch kamienicach przy ul. Szpitalnej w Krakowie utworzyła instytut wychowawczy. W Domu Panieńskim Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, zwanego także domem sierocym, dziewczęta otrzymywały nie tylko dach nad głową i wyżywienie, ale także, a może przede wszystkim - wykształcenie. Była to pierwsza polska szkoła żeńska. Z grupy młodych kobiet, które matka Czeska zdołała skupić wokół swego dzieła, utworzyła wspólnotę zorganizowaną na wzór zakonny. Ta wspólnota w 1627 roku za zgodą biskupa krakowskiego została przekształcona w zgromadzenie zakonne, a na początku II poł. XVII wieku uzyskała zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej. Za Patronkę swego dzieła matka Czeska obrała  Matkę Bożą w tajemnicy Ofiarowania. Od łacińskiego słowa presentatio (ofiarowanie) – siostry nazywane są prezentkami. Proces wyniesienia m. Czeskiej do chwały ołtarzy w archidiecezji krakowskiej rozpoczął się w 1995 roku. Ojciec Święty Benedykt XVI podpisał dekret heroiczności cnót, potem także dekret o cudzie, które są warunkiem beatyfikacji.