Amen w "Koronce za konających"
amen.jpgOsoby uczestniczące w dziele „Koronka za konających” po otrzymaniu informacji z imieniem osoby odchodzącej z tego świata winny odpowiedzieć: „Amen” na ten numer telefonu, z którego przyszła wiadomość (informacja zwrotna: Odpowiedz). Numer 505 060 205 w systemie obsługującym dzieło „Koronka za konających” służy wyłącznie