Amen w "Koronce za konających"
amen.jpgOsoby uczestniczące w dziele „Koronka za konających” po otrzymaniu informacji z imieniem osoby odchodzącej z tego świata winny odpowiedzieć: „Amen” na ten numer telefonu, z którego przyszła wiadomość (informacja zwrotna: Odpowiedz). Numer 505 060 205 w systemie obsługującym dzieło „Koronka za konających” służy wyłącznie do zgłaszania sms-ów z imionami konających i nie należy na ten numer przesyłać żadnych innych sms-ów ani odpowiadać: Amen, bo system nie przyjmuje tej odpowiedzi. A trzykrotny brak odpowiedzi: „Amen” sprawia, że system automatycznie wypisuje osobę z dzieła. Aby dalej w tym dziele uczestniczyć trzeba na nowo się wpisać.