Jubileusz Zgromadzenia w Chyliczkach
chyliczki_1.jpgKażdy jubileusz – także Jubileusz 150-lecia Zgromadzenia Sióstr Mastki Bożej Miłosierdzia – jest czasem uwielbienia i dziękczynienia, pojednania i nawrócenia, czasem prośby i błagania, czasem świętowania i radości. Dom Samotnej Matki im. Teresy Strzembosz w Chyliczkach, w którym od ponad 20. lat posługują siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej