Pielgrzymka KUL
 Święta Siostra Faustyna fapielgrzymka_kul.jpgscynuje i przyciąga do Miłosierdzia Bożego ludzi o różnych powołaniach, profesjach zawodowych, w różnym wieku czy pozycji społecznej. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie znajduje się jej grób i łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego, 16 czerwca br. z kolejną pielgrzymką