Trzecia ściana łagiewnickiego klasztoru
trzecia_sciana_klasztoru.jpgZespół klasztorny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, wpisany na listę zabytków, od kilku lat poddawany jest pracom związanym z oczyszczeniem i konserwacją murów klasztoru. Najpierw przeprowadzono konserwację ściany frontowej z płaskorzeźbą Matki Bożej Miłosierdzia i herbem fundatora księcia Aleksandra