Trzecia ściana łagiewnickiego klasztoru
trzecia_sciana_klasztoru.jpgZespół klasztorny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, wpisany na listę zabytków, od kilku lat poddawany jest pracom związanym z oczyszczeniem i konserwacją murów klasztoru. Najpierw przeprowadzono konserwację ściany frontowej z płaskorzeźbą Matki Bożej Miłosierdzia i herbem fundatora księcia Aleksandra Lubomirskiego. W 2011 roku odnowiono ścianę z wejściem do kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, a od 10 czerwca br. trwają prace przy ścianie wschodniej – po lewej stronie przy wejściu do klasztornej kaplicy. Pielgrzymi przez kilka miesięcy będą mieli utrudniony widok na okno z pokoju, w którym ostatnie tygodnie życia spędziła św. Siostra Faustyna i odeszła do domu Ojca. Po pracach konserwatorskich ściany są czyste i obiekt wygląda jak nowy, a odnowiona część obiektów klasztornych ukazuje się w całym w swym pięknie. W tym kosztownym przedsięwzięciu Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wspiera Miasto Kraków.