Rekolekcje junioratu
 2 lipca rekolekcje.jpgbr. w Derdach koło Warszawy ponad czterdzieści sióstr juniorystek ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia rozpocznie doroczne ośmiodniowe rekolekcje. Poprowadzi je ks. Jakub Szcześniak, ojciec duchowny w seminarium warszawskim. Uczestniczki rekolekcji będą zgłębiać tajemnicę miłosierdzia Bożego metodą lectio divina. 7 lipca złożą śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na kolejny rok życia z Jezusem w Zgromadzeniu i uczestnictwa w Jego zbawczej misji poprzez uobecnianie w świecie miłosiernej miłości przez czyn, słowo i modlitwę.