Podziękowanie za dary dobrych serc
podziekowanie.jpgZgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dziękuje wszystkim, którzy w maju i w czerwcu br. przekazali na rachunek Zgromadzenia pieniężny dar serca z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z dziełem „Koronka za konających” oraz stroną internetową: www.faustyna.pl. Odwzajemniamy się pamięcią w codziennej