Obchody jubileuszowe w Laval
laval.jpgKolejną „stacją” obchodów jubileuszowych 150-lecia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia będzie Laval we Francji: Dom Miłosierdzia i klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia założonego przez matkę Teresę Rondeau w 1818 roku. W tym klasztorze, przy ul. Paradis, matka Teresa Ewa z książąt Sułkowskich hrabina Potocka czerpała wzory do życia zakonnego i prowadzenia dzieła apostolskiego wobec dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej, by na ziemiach Polski otoczyć opieką „magdaleny” i w 1862 roku założyć autonomiczne Zgromadzenie. W latach 1878-1922 Zgromadzenie w Polsce było wikariatem Zgromadzenia w Laval. Potem więzi polskiego Zgromadzenia ze Zgromadzeniem francuskim były luźniejsze, obydwa Zgromadzenia funkcjonujące na prawie papieskim działały w sposób autonomiczny, ale więź duchowa była podtrzymywana. 14 lipca br. kilka sióstr z przełożoną generalną m. Petrą Kowalczyk wyjedzie do Laval, by stanąć w miejscu, gdzie są korzenie polskiego Zgromadzenia i w 147. rocznicę  śmierci  (16 lipca) modlić się przy grobie matki Teresy Rondeau, która jest uznana za współzałożycielkę polskiego Zgromadzenia.