Rekolekcje w Łagiewnikach
3.jpg22 lipca br., w święto patronki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia św. Marii Magdaleny, w klasztorze w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczęły się ośmiodniowe rekolekcje dla sióstr nowicjuszek i profesek. Po ich zakończeniu siostry, które ukończyły dwuletni nowicjat, złożą swoje pierwsze śluby zakonne: czystości,