Konfesjonał św. Siostry Faustyny
5.jpg Podczas Spotkania Młodych „Rio w Krakowie” (27-28 lipca) będzie można zobaczyć konfesjonał, przy którym spowiadała się nasza Święta Mistyczka. Przez wiele lat stał on w kaplicy klasztornej łagiewnickiego Sanktuarium. Teraz można będzie go zobaczyć w auli św. Siostry Faustyny (dawny ołtarz polowy przy klasztorze sióstr). Pierwszy raz został udostępniony dla szerszego grona podczas zeszłorocznego spotkania młodych LEDNICA 2012. Wówczas wielu młodych, a także kapłanów, klęczało przy nim jako przy relikwii. Przecież to przy tym konfesjonale miały miejsce niezwykłe spotkania z Jezusem, który mówił Siostrze Faustynie: Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia (Dz. 1602).