Przed świętem patronalnym
10.jpgWe wszystkich klasztorach Zgromadzenia, 27 lipca, rozpoczęła się nowenna przed świętem patronalnym Zgromadzenia, które przypada 5 sierpnia. Siostry codziennie rano odmawiają modlitwę Niepokalana Matko Miłosierdzia…, a wieczorem, w czasie nabożeństwa, najczęściej śpiewają przepiękną Koronkę do Matki Bożej Miłosierdzia, w której powtarza się wołanie: Matko Miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego… Siostry proszą o to Tę, która dała światu Jezusa – Wcielone Miłosierdzie, która najpełniej doznała Bożego Miłosierdzia, ale też – jak nikt – okupiła objawienie się Miłosierdzia ofiarą swego serca, gdy stała pod Krzyżem swego Syna. Dlatego Ona najlepiej zna miłosierdzie Boga, wie, ile ono kosztowało i jak wielkie ono jest. Ona też prowadzi najskuteczniej do Wcielonego Miłosierdzia – JEZUSA!