Informacja dla nauczycieli

 Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie ul. Siostry Faustyny 3, informuje o wolnych stanowiskach pracy:
1. Nauczyciel chemii i przyrody
Wymagane wykształcenie:  mgr chemii i równocześnie kwalifikacje z pedagogiki resocjalizacyjnej
Wymiar zatrudnienia: 2/18
Okres zatrudnienia: 01.09.2013-31.08.2014
2. Nauczyciel wychowania fizycznego
Wymagane wykształcenie: mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje z pedagogiki resocjalizacyjnej, instruktor rekreacji ruchowej w specjalności fitness, instruktor pływania
Wymiar zatrudnienia: 2/18
Okres zatrudnienia: 01.09.2013-31.08.2014

Dyrektor Liceum Profilowanego  im. Świętej Siostry Faustyny, Gimnazjum im. Świętej Siostry Faustyny, Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie ul. Siostry Faustyny 3, informuje o wolnym stanowisku pracy:
Nauczyciel wychowania fizycznego
Wymagane wykształcenie: mgr wychowania fizycznego, kwalifikacje z pedagogiki resocjalizacyjnej, instruktor rekreacji ruchowej w specjalności fitness, instruktor pływania
Wymiar zatrudnienia: 11/18
Okres zatrudnienia: 01.09.2013-31.08.2014

kontakt tel. 12 266-89-80