Zmiany
zmiany_2013.jpgTak krótko nazywa się w życiu zakonnym przenosiny z miejsca dotychczasowego pobytu i pracy apostolskiej na inne placówki. Właśnie druga połowa sierpnia jest najczęściej czasem wyjazdu sióstr do tych klasztorów, do których posyła ich posłuszeństwo. Jest to często nie tylko zmiana miejsca zamieszkania, ale także rodzaju posługi apostolskiej.