Na progu nowego roku szkolnego
nowy_rok_szkolny.jpgW ostatnim tygodniu sierpnia – jak wszędzie – tak i w klasztorach  Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które prowadzą Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze dla dziewcząt (Kraków, Kalisz i Wrocław), bursy, świetlice i przedszkola jest czas wytężonej pracy. W tych dniach odbywają się zebrania rad pedagogicznych, przyjęcia nowych dziewcząt, dzieci i młodzieży, ostatnie porządki… i przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Przygotowaniom zewnętrznym towarzyszy, jak zawsze, modlitwa, by kolejny rok pracy apostolskiej przyniósł błogosławione owoce.