Jubileusz Zgromadzenia na Białorusi
biaorus_-_szydlowice.jpg8 września br. w Szydłowicach (diecezja grodzieńska), a 12 września w Postawach (diecezja witebska) obchodzony będzie jubileusz 150-lecia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W obchodach wezmą udział nie tylko kapłani, siostry posługujące na Białorusi i wierni z tych miejscowości, ale także siostry (Białorusinki i Polki), które na uroczystości