Jubileusz Zgromadzenia w Wilnie
wilno_-_antokol.jpgPonad 50 sióstr na czele z wikarią generalną s. Gracjaną Szewc i 10 wychowanek przeżywać będzie Jubileusz 150-lecia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej w Wilnie. Msza św. jubileuszowa będzie celebrowana w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej 13 września o 11:00. Siostry nawiedzą dawną posesję Zgromadzenia na Antokolu, na której ocalał