Święta Faustyna patronuje szkołom
nowy_rok_szkolny.jpg2 września br. dzieci i młodzież w Polsce rozpoczyna nowy rok szkolny. Z wielu szkół z tej okazji nauczyciele i uczniowie uczestniczą w Eucharystii, ceremoniom otwarcia w sposób duchowy towarzyszą także patronowie szkół – święci, a wśród nich św. Siostra Faustyna, która jest patronką niektórych szkół w Polsce i poza granicami kraju. Choć sama ukończyła tylko trzy klasy szkoły powszechnej i dalej uczyć się nie mogła, to dzisiaj jest wspaniałą nauczycielką najtrudniejszego przedmiotu – sztuki życia. Pokazuje uczniom, jak pięknie żyć, jak wzrastać w swoim człowieczeństwie i życiu duchowym… Nie tylko uczy, ale i wspiera tych, którzy ją o to proszą.