Jubileusz Zgromadzenia w Szydłowicach
szydlowice.jpgUroczystości 150-lecia Zgromadzenia na Białorusi rozpoczęły się 8 września 2013 roku w Szydłowicach. Wzięli w nich udział kapłani, siostry posługujące na Białorusi i siedmioosobowa delegacja sióstr z Polski z wikarią generalną s. Gracjaną Szewc oraz wierni z parafii szydłowickiej. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył ks. Krzysztof Poświata CSMA w koncelebrze z miejscowym proboszczem ks. Marianem Chamienią CSMA. W homilii ks. Krzysztof zaznaczył, że historia Zgromadzenia wpisuje się w nurt rzeki, jaką jest historia Kościoła i ożywia ją nurtem miłosierdzia. Podkreślił jego rolę w odradzającym się Kościele na Białorusi, w którym siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia posługują od 22 lat. Do grona tej wspólnoty zakonnej dołączyło już sześć sióstr z Białorusi. Kaznodzieja wyraził nadzieję, że siostry będą posługiwać nie tylko w Szydłowicach (diecezja grodzieńska), Postawach (diecezja witebska), ale także otworzą nową placówkę w Gatowie k/Mińska, by i tam świadczyć o Bogu bogatym w miłosierdzie. Na zakończenie Mszy św. ks. proboszcz Marian Chamienia, na ręce wikarii generalnej s. Gracjany Szewc, złożył podziękowanie za ofiarną służbę s. Eligii Artemiuk, która w Szydłowicach posługuje już od 22 lat, i wszystkich sióstr, które w tym okresie żyły i pracowały na Białorusi. Serdeczną wdzięczność wyrażali także miejscowi parafianie. Wszyscy razem szczerym sercem wyśpiewali radosne „Te Deum”, by za wszelkie dobro podziękować miłosiernemu Bogu. Po Mszy św. w Szydłowicach miejscowe siostry siostry i goście nawiedzili kościół filialny pw. św. Siostry Faustyny w Subaczach – jak do tej pory jedyny pod tym wezwaniem na Białorusi. W agapie wzięli udział także rodzice sióstr pochodzących z Białorusi.