"Jezusowe orędzie Miłosierdzia"

jezusowe.jpgDużą popularnością cieszy się jest dostępny na stronie: www.faustyna.pl folder zatytułowany „Jezusowe orędzie Miłosierdzia”. Pobrało go już prawie 270 osób, najwięcej w języku polskim (164 osoby) i hiszpańskim (41 osób). Folder dostępny jest także w języku: angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim, węgierskim, słowackim, ukraińskim, białoruskim, czeskim. Zawiera najważniejsze słowa Pana Jezusa zapisane przez św. Siostrę Faustynę w „Dzienniczku”. Folder, udostępniany przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia bezpłatnie w formie PDF, jest przeznaczony do drukowania i bezpłatnego rozprowadzania w celu szerzenia tego daru Boga dla naszych czasów. Aby go pobrać należy wypełnić odpowiedni formularz w linku: Miłosierdzie.