"Czerpać ze Źródła"
nowa_pozycja_formacyjna_faustinum.jpg We wrześniu bieżącego roku Stowarzyszenie „Faustinum” wydało nową książkę formacyjną autorstwa o. Tadeusza Kotlewskiego SJ pt. „Czerpać ze Źródła”. Książka jest odpowiedzią na liczne prośby o formację permanentną, zarówno wspólnot stowarzyszenia „Faustinum” jak i indywidualnych jego członków, którzy po zakończeniu formacji podstawowej chcą