Plakat do pobrania
Na stronie: www.plakat_kzk.jpgfaustyna.pl , obok ogłoszenia informującego o dziele "Koronka za konających", został umieszczony mały plakat w formie pdf do pobrania z numerem telefonu komórkowego, na który można wysyłać sms-y z imionami konających. Plakaty można upowszechniać w szpitalach, hospicjach, domach opieki czy w parafiach. Upowszechniając numer telefonu 505 060 205 do zgłaszania umierających oraz formularz na stronie: www.faustyna.pl można pomóc tym, którzy są w największej potrzebie, bo podejmują najważniejszą decyzję dotyczącą ich wieczności, a są w tym momencie najsłabsi.