Podziękowanie za współuczestnictwo w misji
 podziekowanie_1_stycznia_2014.jpgZgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie dziękuje za współuczestnictwo w misji głoszenia i wypraszania miłosierdzia Bożego także przez ofiary składane na dzieło „Koronka za konających” i stronę internetową: faustyna.pl. Dzięki temu wsparciu możemy pomagać osobom konającym i na różne sposoby w sieci głosić orędzie o miłosiernej