Patronowie na rok 2014
 patronowie_2014.jpg1 stycznia każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych Patronów. Wraz z Patronem każda siostra otrzymuje intencję, w której ma się modlić oraz przesłanie. Patronów losują także osoby związane ze Zgromadzeniem: kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze