Nieustanna Koronka do Miłosierdzia Bożego
nieustanna_koronka.jpgNa stronie internetowej: www.faustyna.pl w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”  do modlitwy klasztorów Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia włączają się codziennie internauci z około dwudziestu krajów świata. Dzięki temu każdego dnia, w dzień i w nocy, nieustannie przed Bożym tronem rozbrzmiewa ufne wołanie o „miłosierdzie dla nas i całego świata”, w którym odwołujemy się do najsilniejszego argumentu – do tej miłości, jaką Bóg Ojciec darzy swego Jednorodzonego Syna, a w Nim wszystkich ludzi. W ubiegłym roku w tej modlitwie zanotowano 37 000 wpisów, a uczestniczyło w niej 3 700 osób. W tym miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli i uczestniczą w tym dziele. Wszystkich polecamy w naszej modlitwie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Niech w nas i przez nas sławi się Miłosierdzie Boże!