Dziewięć dni dla życia
 dzieiwec_dni_dla_ycia.jpgSiostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach wraz z pielgrzymami modlącymi się w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny podejmują inicjatywę Episkopatu USA: „Dziewięć dni dla życia”, która została ogłoszona w związku ze zbliżającą się rocznicą