Dziewięć dni dla życia
 dzieiwec_dni_dla_ycia.jpgSiostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach wraz z pielgrzymami modlącymi się w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny podejmują inicjatywę Episkopatu USA: „Dziewięć dni dla życia”, która została ogłoszona w związku ze zbliżającą się rocznicą ustawy aborcyjnej, w wyniku której 55 000 000 dzieci w tym kraju pozbawiono życia. Od 18-26 stycznia br. ta intencja będzie codziennie odczytywana w czasie modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego, by mogli się w nią włączyć także internauci i radiosłuchacze tych rozgłośni, które ją transmitują z łagiewnickiego Sanktuarium. Modlitwa o ochronę ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci zanoszona jest w tym świętym miejscu każdego dnia.