Wieczyste zaślubiny z Panem Jezusem
zaslubiny_wieczyste.jpgW  święto ofiarowania Pańskiego, 2 lutego br. o godzinie 11:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny odbędą się ceremonie wieczystych zaślubin z Jezusem Miłosiernym pięciu sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Po kilku latach profesji czasowej (śluby zakonne składane na rok) i ostatniej próbie zwanej „trzecią probacją”, na ręce przełożonej generalnej m. Petry Kowalczyk, śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na całe życie złożą: s. Emanuela, s. Ewelina, s. Gaudia, s. Jordana i s. Vianneya. Eucharystii przewodniczyć będzie ks. Marek Chmielniak SAC, a w uroczystości wezmą udział siostry z wielu klasztorów Zgromadzenia, rodziny i bliscy. Konsekracja zakonna jest bowiem najważniejszym wydarzeniem nie tylko dla sióstr składających śluby wieczyste, ale także dla Zgromadzenia, Kościoła i świata. Są to bowiem zaślubiny człowieka z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym.