Ukraina potrzebuje naszego wołania o miłosierdzie Boga
modlitwa_-_ukraina.jpgUkraina potrzebuje nadal naszej modlitwy, wielkiego wołania o miłosierdzie Boże dla tego narodu i pokojowe rozwiązywanie problemów. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu – mówił bł. Jan Paweł II – gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak