Słowo Boże na Niedzielę Ofiarowania Pańskiego
niedziela_ofiarowania.jpgGdy zaś minęły dni ich oczyszczenia zgodnie z Prawem Mojżeszowym, zanieśli Go do Jerozolimy, aby ofiarować Panu. Tak bowiem napisano w Prawie Pańskim: ‘Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu”. Mieli również złożyć ofiarę, zgodnie z nakazem Prawa Pańskiego: ‘parę synogarlic lub dwa młode gołębie’. Żył wtedy