O miłości i Eucharystii - dni skupienia dla dziewcząt
dni_skupienia_w_warszawie.jpg Jezus utajony w Hostii jest mi wszystkim. Z tabernakulum czerpię siłę, moc, odwagę, światło; tu w chwilach udręki szukam ukojenia (Dz. 1037). Te słowa z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny są mottem do dni skupienia dla dziewcząt. Organizuje je Dzieło powołań Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w klasztorze przy ul. Żytniej 3/9 w Warszawie, w dniach 21-23 lutego br.  Poprowadzi je ks. Adam Jabłoński (prowadzący dzieło miłosierdzia w ośrodku dla bezdomnych oraz posługujący wśród więźniów) i s. Gracja Szymańska ZMBM. W programie dni skupienia: Eucharystia, modlitwa wspólnotowa i osobista, konferencje i warsztaty. Rekolekcje przeżywane są w atmosferze ciszy i milczenia, które stwarzają klimat do rozmowy z Bogiem. Uczestniczki rekolekcji będą starały się odkrywać,  jaki wpływ na codzienne życie ma uczestnictwo w Eucharystii – ten sakrament miłosierdzia, który jest źródłem miłości do samego siebie, do bliźniego i do Boga. Osoby zainteresowane udziałem w tych dniach skupienia proszone są o wypełnienie odpowiedniego formularza.